1
Bitcoin maste uppenbarligen vara inte ovanligt en metod for kostnad eftersom pund, euro eller buck - ett bra sjalvklart, sakert och snabbt satt att byta ut val, varor och valutor over hela varlden. Vart mal ar att vara Europas storsta kritiska aktor inom bitcoin. Som ett resultat foljer vi och ar mycket bekanta med alla juridiska riktlinjer och tips om valutakurser, bade globalt och regionalt. Vi ar registrerade som ett registrerat monetart foretag och arbetar med banker och myndigheter (via AML-kontroller) for att bekampa penningtvatt. Succesen for bitcoin ar lika spannande som den ar vibrerande, och vi kan vaxa i takt med okat uppmaning till och storre antal kunder. Inom de narmaste aren ar vi kapabla att arbeta for att hitta pa annu storre platser, globalt och hemvist, och det ger annu storre mojligheter att handla och salja kryptokurvor.
What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments